a nevezési határidő lejárt!

shortlist: szeptember 13. 

A döntőbe jutottak listájáért kattintson ide!

díjátadó: október 4. csütörtök 19.00 (Larus étterem és rendezvényközpont, 1124,  budapest, csörsz u. 14/b) 

​​​​​​​Pályázatok leadásának menete: 

Az elektronikus nevezési űrlap kitöltésével és a nevezési feltételek elfogadásával küldhető el a pályázat. Ezek után érkezik egy visszaigazoló e-mail a korábban megadott címre, amely tartalmazza a hozzáférést a pályázatot bemutató dokumentációk feltöltésére szolgáló felhőhöz.

A pályázó garantálja, hogy a nevezési űrlapon megadott információk tényleges és valós adatokat tartalmaznak. A Gastro&Hotel Design Award 2018 díjainak kihirdetése a jelentkezési űrlapon megadott adatok (pályázó, társpályázó, közreműködők) alapján történik.

Ugyanazon vendéglátóhely / szálloda / anyag több kategóriában való indítása esetén, amennyiben különbözőek az azokhoz tartozó mellékletek, úgy kérjük ezen elemeket külön nevezésként feltölteni! 

A nevezési anyagokat egy mappába kérjük feltölteni, illetve az anyagokat ne töltsék fel tömörítve!​​


A nevezési űrlap alapján kiállított átutalásos számlát e-mailben küldjük. Amennyiben a nevezési díj nem érkezik be július 28-ig, (2018.07.28.) a pályamunka nem kerül elbírálásra.

A versenyre csak olyan cégektől és jogi személyektől van módunkban nevezést elfogadni, amelyeknek a nevezés beérkezésének napján nem áll fent semmilyen tartozásuk a Professional Publishing Hungary Kiadó Kft.-vel szemben. A nevezési űrlap alapján kiállított átutalásos számlát e-mailben küldjük. 

PÁLYÁZATOK LEADÁSÁNAK FORMAI KÖVETELMÉNYEI:

1. Étlap- és itallapdesign kategóriák
A nevezett anyagokat 3 példányban nyomtatott formátumban kérjük eljuttatni szerkesztőségünkbe (1037 Budapest Montevideo u. 3/b.), valamint feltölteni jpg formátumban az általunk emailen küldött tárhelyre. 
2. Weboldal- és mobiloldal design és felhasználhatóság kategóriák
Weboldal és mobiloldal esetén elegendő a pályázat leírásában feltűntetni a linket.
3. Logó és grafikus arculat kategóriák
Minimum 3 különboző képet kell feltölteni (JPG formátumban) és lehet küldeni prezentációt is PPT vagy PDF formátumban is (maximum 10 dia), illetve videót is (MP4 formátumban) csatolhatnak a pályamunkához.
4. Vendéglátó- és szállodaipari kiegészítő kategóriák (márkázott, saját logóval ellátott tányér- vagy poháralátét, edény, evőeszköz, szalvéta, gyufa, felszolgálói egyenruha stb.)
Minimum 3 különböző képet kell feltölteni (JPG formátumban) és lehet küldeni prezentációt is PPT vagy PDF formátumban is. Illetve nevezett anyagokat 3 példányban kérjük is eljuttatni szerkesztőségünkbe (1037 Budapest Montevideo u. 3/B).
5. Berendezés és belsőépítészet kategóriák
Minimum 3 képet várunk (JPG formátumban) és egy prezentációt is PPT vagy PDF formátumban is (maximum 10 dia), illetve videót is (MP4 formátumban) csatolhatnak a pályamunkához.

Nevező adatai

(Ez fog szerepelni a kommunikációs anyagokon!)
(Kérjük, akkor tüntesse fel, ha szeretné, hogy a társpályázó megjelenjen a verseny kommunikációs anyagain!)
(Kérjük, akkor tüntesse fel, ha szeretné, hogy a bármely közreműködő / kivitelező megjelenjen a verseny kommunikációs anyagain!)

Nevezés adatai

Nyilatkozat: A nevezési feltételeket elfogadom és nevezésemhez kapcsolódóan az alábbi nyilatkozatokat teszem:

Alulírott nyilatkozom, hogy az általam készített és beadott pályamű más személy/cég szerzői (illetőleg szellemi alkotáshoz fűződő) jogát nem sérti. Nyilatkozom, hogy a pályamű elkészítéséhez esetlegesen felhasznált idegen alkotás jogosultjától a felhasználáshoz szükséges hozzájárulást megszereztem.

Alulírott kijelentem és szavatolom, hogy az általam készített és beadott pályamű harmadik személy, vagy szervezet személyhez fűződő jogait (jóhírnevét, képmását, hangfelvételhez fűződő jogát), vagy más személy/szervezet védjegyét, szabadalmát, ipari/üzleti titkát nem sérti és más személynek nincs olyan joga, amely a pályamű benyújtását, közzétételét korlátozná, vagy kizárná. Kijelentem és szavatolom továbbá, hogy a pályamű nem sérti a gazdasági reklámtevékenység alapvető szabályairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, a fogyasztóvédelmről szóló 1997. évi CLV. törvény, fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény, valamint a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény és a vonatkozó egyéb jogszabályok előírásait.

Hozzájárulok, hogy a beadott pályaművet a Gastro&Hotel Design versenyhez kapcsolódó rendezvényeken bemutassák.

Hozzájárulok, hogy a Professional Publishing Hungary Kft. a pályaműről készült dokumentációt, leírást, illetőleg - ahol ez indokolt - magát a pályaművet, a nyomtatott, illetve elektronikus médiában a nyilvánosság tájékoztatása céljából közzétegye.

Elfogadom, hogy az általam beadott pályamű és adathordozó a verseny után a PPH archívumában marad.

A beadott pályaműre minden további jogot, mint szerző fenntartok.

A jelentkezéssel (szerződés) Megrendelő hozzájárul képviselői és kapcsolattartói személyes adatainak kezeléséhez a szerződés teljesítése és üzleti kapcsolattartás céljából. Hozzájárul továbbá hogy számára a Vállakozó hírleveleket küldjön. Megrendelő kijelenti, hogy Vállalkozó adatkezelési tájékoztatóját megismerte és kifejezetten elfogadja.

Kiemelt partner:

 

 

 

Partner:

 

 

 

 

 

Kapcsolat:

Mohai Fanni
mohai.fanni@pphmedia.hu
+36 1 430 4518